เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เคเอส โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 23/92 หมู่ที่2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ทำธุรกิจทางด้านการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ เช่น สารเคมี ไส้กรองน้ำ เป็นต้น บริษัท เคเอส โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจดูแลระบบบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบบำบัดสีในห้องพ่นสี ระบบน้ำอาร์โอ ไส้กรองน้ำประเภทต่างๆ ถุงกรองและผ้ากรองทุกชนิด สารกรองน้ำต่างๆ เมมเบรนด์ ร่วมถึงการบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำ ล้างเมมเบรนด์ และจำหน่ายน้ำอาร์โอ น้ำดีไอให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งราคาและการบริการ จนถึงปัจจุบันนี้ บริษัท เคเอส โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ของบริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด ทั้งนี้บริษัท เคเอส โปรดักส์ จำกัด ยังเป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้า และจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศ

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาเคมีระบบบำบัดน้ำและอุปกรณ์กรองน้ำ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

พันธกิจ ทุ่มเทพลัง ความสามารถในการสร้างสรรค์การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก ด้วยเคมีภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพ


 

KS PRODUCT AND SERVICE CO.,LTD

23/92 M.2 T.Bansuan A.Muang Chonburi 20000 Thailand Tel.(+66)-3879-7019-20 Fax.(+66)-3879-5212